Privacyverklaring Combi Drain B.V.

In deze privacyverklaring legt Combi Drain B.V., gevestigd te Assen aan de Asserwijk 34, 9406 XK, met kvk-nummer: 02065433  (hierna “Combi Drain”), uit welke persoonsgegevens Combi Drain verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen  Combi Drain respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://combidrain.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Combi Drain worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.  Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Combi Drain te maken hebben. Combi Drain houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Persoonsgegevens  In het kader van de dienstverlening van Combi Drain of wanneer u anderszins contact heeft met Combi Drain (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Combi Drain), legt Combi Drain de door u opgegeven gegevens vast. Combi Drain bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Combi Drain gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening.  Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Combi Drain of indien dit wettelijk verplicht is.
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Combi Drain naar de aard van het contact noodzakelijk is.
U kunt te allen tijde de website van Combi Drain bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Combi Drain te delen.

Cookies Combi Drain maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Combi Drain maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Combi Drain inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Combi Drain heeft hier geen invloed op. Combi Drain heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Combi Drain opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@Combidrain.nl Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Combi Drain behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

 

Vertalingen Deze verklaring is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Indien de Engelse versie verschillen vertoont met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandse versie leidend. Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing 
April 2018

Share This