Landbouwdrainage

 Combi Drain laat dankzij specialistische drainage het rendement van uw akkers stijgen.

Met een goed drainagesysteem verlaagt u de grondwaterstand waardoor de gebruiksmogelijkheden van uw perceel toenemen. 

  • Het grondwater stijgt minder vaak tot het maaiveld waardoor vertrapping en insporing afneemt.
  • Uw perceel kan in het voorjaar eerder en in het najaar langer worden gebruikt.
  • Minder kans op schade aan de grasmat en bodem.
  • Landwinst door het vervallen van greppels en sloten.
  • Een snellere oogst door de betere betreedbaarheid van uw perceel.
  • Bij langdurige regen heeft u minder risico op gewasschade.
  • De kwaliteit van uw oogst zal verbeteren. 

Een investering in drainage levert dus meer op dan het kost.
Combi Drain is gespecialiseerd in drainage voor onder meer: akkerbouw, bollenteelt, fruitteelt en veehouderij. Welk drainagesysteem het beste is, hangt af van de grondsoort. 

Door veranderingen van het milieu worden de droge periodes droger en de regenval korter maar heftiger. Om de schade die hieruit voortkomt te beperken is een goed en afgestemd drainagesysteem van groot belang. 

Combi Drain beschikt over de kennis en kunde om peilgestuurde drainage aan te leggen.  

VOOR ELKE GRONDSOORT DE JUISTE BUIS

Het is van groot belang om het benodigde type buis af te stemmen op de te draineren grondsoort.
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt uw perceel geanalyseerd. Indien het te draineren perceel uit ijzerhoudende grond bestaat, zullen we een omhulling gebruiken met een grovere vezel. Bestaat het perceel uit hele fijne grond, dan zullen we een iets dikker en fijner filter moeten plaatsen. Meestal is een buis omhuld met polypropyleen of polyethyleen de beste oplossing. In sommige gevallen is er behoefte aan een ander soort buisomhulling. We stemmen het product te allen tijde af aan de vraag van de klant en de toepasbaarheid op de bodem. Maatwerk dus!

ADRES

Combi Drain: Asserwijk 34, 9406 XK Assen

Combi Drain: Trageldijk 7, 7741 KN Coevorden

Hamminga Drainage: Edama 9, 9981 ND Uithuizen

TELEFOON

0592 - 46 05 24

0524 - 51 38 24

0595 - 72 59 25

E-MAIL

info@combidrain.nl


      

Share This