Drainage Algemeen

Drainage Algemeen

Drainage heeft in eerste instantie als doel de grondwaterstand te verlagen de begaanbaarheid te verbeteren en de bewerkbaarheid van de betreffende ondergrond te verbeteren en te verlengen.

Bij drainage wordt de grondwaterstand verlaagd door dit water af te voeren via drainagebuizen richting het oppervlaktewater.

Door voorafgaand grondonderzoek zullen een op de grond afgestemde buizen op een bepaalde diepte en afstand van elkaar worden aangebracht, al dan niet aangevuld met een zanddek boven de drain. Er zijn diverse soorten buizen die van elkaar verschillen door diameter, wel of geen filter, variëteit in type filter en variëteit in een grof of juist fijn filter. Geen grondsoort is gelijk en ieder soort kent zijn eigen type drainagebuis.

Vaak mondt drainage uit in een aangrenzende sloot. Is deze niet aanwezig dan wordt met een zo genaamde hoofddrain werken met T-stukken of putten en wordt geloosd op een verder gelegen sloot of riool.

Door ontwikkelingen in de branche wordt tegenwoordig ook gebruik gemaakt van peilgestuurde drainage waarbij het grondwaterpeil kan worden gestuurd naar de op dat moment gewenste stand.
Iedere drain begint met een eindbuis die uitgevoerd kan worden met een taludgoot, kikkerklep, telescoop of een gewenste kleur en / of lengte.
Ook op bouwlocaties waar diep moet worden uitgegraven kan door middel van diepdrainage en bemalingspompen de “bouwput” droog worden gelegd.

Vroeger werd drainage aangelegd met korte stenen pijpjes. Een enorme tijds- en mens- intensieve klus, alle buisjes werden 1 voor 1 met de hand in de doorvoer van een kettinggraver gelegd.

De naden die tussen de buizen ontstonden doordat de pijpjes los tegen elkaar aan lagen, zorgden voor de waterafvoer. Een uitstekend systeem maar door de tijd achterhaald.

Vandaag de dag wordt drainage gelegd met verschillende machines welke aangepast zijn aan de grootte van het werk, het type bodem en de voorkeur van de opdrachtgever.

Uiteraard kunt u voor meer informatie ook direct contact met ons  opnemen op telefoonnummer: 0592-460524 of via ons contactformulier

 

 

ADRES

Combi Drain: Asserwijk 34, 9406 XK Assen

Combi Drain: Trageldijk 7, 7741 KN Coevorden

Hamminga Drainage: Edama 9, 9981 ND Uithuizen

TELEFOON

0592 - 46 05 24

0524 - 51 38 24

0595 - 72 59 25

E-MAIL

info@combidrain.nl


      

Share This