Diepdrainage

Combi Drain zorgt voor een beter beheersbare waterhuishouding.
Bij een bouwproject is het van groot belang om de regie over het (grond)water te houden.
Samen met de bronbemalers vormt diepdrainage de basis van uw (bouw)project.
Combi Drain voert deze werkzaamheden uit voor de woningbouw, grond-, weg- en waterbouw, leidingbouw, industrie en landbouw.
Het werk wordt gerealiseerd met een drainagemachine die een diepte tot 6 m1 kan bereiken.
Met de drainagemachines worden de drains lasergestuurd aangebracht.
Zo nodig brengen wij drainagezand boven de buis aan om de doorstroom van het grondwater naar de drain te bevorderen. Hiervoor beschikken wij over diverse trechters en zandkarren die het zand snel en effectief in de drainsleuf verwerken

ADRES

Combi Drain: Asserwijk 34, 9406 XK Assen

Combi Drain: Trageldijk 7, 7741 KN Coevorden

Hamminga Drainage: Edama 9, 9981 ND Uithuizen

TELEFOON

0592 - 46 05 24

0524 - 51 38 24

0595 - 72 59 25

E-MAIL

info@combidrain.nl


      

Share This